6711 Pauline bij kistorgel.jpg
6728 Dick bij kistorgel.jpg
6767_Jaël_bij_kistorgel.jpg

Foto Ruben Timman

Foto Ruben Timman

Foto Ruben TImman

Pauline Schenkelaars
 

Pauline Schenkelaars studeerde Blokfluit aan de Conservatoria van Utrecht en Groningen. Zij behaalde het diploma Docerend Musicus (1990) en Uitvoerend Musicus (1994). Na haar opleiding volgde ze zomercursussen in Italië en Spanje.

 

Naast haar werkzaamheden als docente in Houten, Woerden en Zoetermeer geeft zij regelmatig concerten met clavecinist/organist Ronald de Jong en het Euterpe Consort, een blokfluitensemble met divers repertoire.

 

Verder is ze verbonden aan Stichting Blokfluit Midden-Nederland, die jaarlijks een blokfluitorkestdag voor de regio Utrecht organiseert.

 

 

Dick Duijst
 

Dick Duijst studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium, en 

Koordirectie 1e en 2e fase aan het Rotterdams Conservatorium. Daarnaast studeerde hij enkele jaren piano en kerkmuziek. Hij volgde cursussen en masterclasses  bij tal van dirigenten.

 

Naast lid van het Vredeborch Trio is Dick artistiek leider van Ribattuta Musica, een professioneel ensemble van vocalisten en instrumentalisten (www.rmusica.nl). 

 

Dick Duijst is organist van de Pieterskerk te Utrecht en verbonden aan het Houtens Muziek Collectief.

Jaël Vuijk
 

Jaël Vuijk studeerde viool bij Maarten Veeze aan het Conservatorium van Alkmaar en Schoolmuziek aan het Utrechts Conservatorium. 

Na haar studie Viool legde ze zich toe op de barokviool en volgde lessen bij barokviolisten Mariëtte Holtrop en Hans Lub.

 

Ze speelt regelmatig in verschillende (barok)orkesten, waaronder het Orkest van de Domcantorij in Utrecht, Florilegium Musicum en Concerto Barocco.

 

Daarnaast is Jaël als viooldocente verbonden aan lespraktijken in onder meer Bunschoten-Spakenburg en Zeist.